Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Ett bra balanserat vatten är A och O för poolens funktion

Det är inte svårt att sköta om sin pool. Ett bra balanserat vatten är A och O för poolens funktion, driftsekonomi och utrustningens livslängd. De flesta komunala vatten har goda grundförutsättningar som bra poolvatten. Fyller du från egen brunn eller annan källa krävs oftast någon behandling.
Om poolvattnet är i bra balans så räcker det med att hålla kontrollen på vattnets pH och klorvärde under säsongen. Ett väl balanserat vatten håller sig stabilt. Endast nytt påfyllningsvatten, upprepad användning av sura rengöringsmedel och dylikt medför justering för balansen. Det viktigaste att hålla ordning på är vattnets pH-värde.

Ett felaktigt pH innebär att material och utrustning i poolen kan ta skada, kloret får kraftigt reducerad verkan och vattnet irriterar ögonen. Om vattnet har låg alkalinitet ändrar sig pH-värdet lätt och gör det svårt att hålla det i konstant bra nivå. Mät och justera enligt nedan.

Ideala vattenvärden för poolen:

pH  7,2-7,6
Klor (totalt)  0,7-2,0 ppm
Fritt klor  0,7-2,0 ppm
Bundet klor  0-0,5 ppm
Alkalinitet   80-120 ppm
Kalkhalt  minst 100 ppm (alltid högre än alkalinitet)
Cyanursyra   0-50 ppm endast utomhuspooler)
     

Vattenkontroll (privatpooler)

Poolvattnet skall kontrolleras med "Testset för klor och pH" en gång i veckan. Andra värden testas 1-2 ggr per säsong eller om vattnet byts ut. Om du har Saltgenerator skall salthalten kontrolleras 2-4 ggr per säsong eller vid påfyllning av vatten. Obs! Det går inte att mäta t.ex. pH direkt efter chockklorering. Hög klorhalt (> 10 ppm) medför felavläsning och om klorhalten är över 25 ppm visar testen 0 ppm i värde. Om halten bundet klor är hög skall chockklorering utföras för att oxiderara bort kloraminer och frigöra bundet klor.

Rening av poolvattnet

Kemisk rening krävs för att desinficera poolvattnet så att bakterier och alger inte uppkommer. Vanligast och mest effektivt är klor, men även andra desinfektionsmedel förekommer. Man kan mäta två typer av klor, bundet klor och fritt klor. Tillsammans blir det man kallar totalt klor. Fritt klor är det vi eftersträvar, det utgör det verksamma kloret som sköter desinfektionen, det varken luktar eller irriterar i normal halt.

När fritt klor reagerar med föroreningar i poolen bildas viss mängd bundet klor s.k. kloraminer. Den är overksam och är det som ger den otrivsamma klorlukten. För att oxidera bort kloraminer och frigöra bundet klor krävs chockklorering.

Tillfälligt hög klorhalt försvinner ganska snart i en utomhuspool genom sol och bad, men för att omgående reducera hög klorhalt kan man använda Antiklor. OBS! Kontrollera vattenbalansen vid uppstart varje år.

 
ALLT I POOL - ASCHEBERGSGATAN 19 - 41127 GÖTEBORG - TEL: 031 711 8620 - EMAIL: BUTIKEN@ALLTIPOOL.SE